Tilmelding

Har du spørgsmål til tilmelding, er du velkommen til at kontakte Steen på forstander@oasehojskolen.dk

Tilmelding

Har du spørgsmål til tilmelding, er du velkommen til at kontakte Steen på forstander@oasehojskolen.dk. 


Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Oasehøjskolen for at bliver tilmeldt et højskoleophold. I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Oasehøjskolen.

Den dataansvarlige er: Jakob Carl Christensen, Kirke Allé 7A, 6400 Sønderborg, Tlf: 30 13 17 14,

Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b. Oasehøjskolen har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Oasehøjskolen videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke, som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen. Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør. Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Oasehøjskolens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.