Fag

Fælles fag.

Fag

Fælles fag.

Fælles fag


Bibel, tro og kristenliv

På Oasehøjskolen vil vi inspirere dig til at læse mere i din bibel, udfordre dig til at tage modige trosskridt og udruste dig til et liv i Helligåndens kraft og efterfølgelse af Jesus.

 

Fagrækken er ikke færdig, men vi arbejder på den. Listen herunder er fag/emner, som vi arbejder ud fra lige nu. Måske kommer vi ikke til at undervise i det hele, og måske bliver der også undervisning i andre bibelske emner/temaer.

 

 • Bibelsk gennemgang – de store linjer
 • Romerbrevet
 • Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger
 • Paulus’ breve
 • Johannes Åbenbaring
 • Gammeltestamente - skabelse, pagt, udvælgelse, profetier
 • Svære teologiske dilemmaer/paradokser 
 • Menigheden - historisk, forskellige kirkeformer, at starte en kirke, min plads og tjeneste i min kirke
 • Sakramenterne 
 • Nådegaver
 • Kirken i samfundet – samfundet i kirken
 • Etik
 • Trosforsvar
 • Bøn
 • At høre og følge Guds stemme
 • Kald - Guds plan med mig
 • Giv det videre – evangelisation/mission
 • Kropsidentitet, seksualitet, parforhold, sundhed - herunder selvværd
 • Stresshåndtering og præstationssamfund
 • Tilgivelse og forsoning
 • Karakter, identitet, livsvalg, livsvision, selvledelse
 • Spiritualitet, kontemplativ retræte, pilgrimsvandring – historisk og nu
 • Når livet gør ondt
 • Lær at holde en andagt/prædiken - kommunikation, formidling, budskab

Ud over fag om ”Bibel, tro og kristenliv” vil vi også undervise i følgende fag: 


Politik og samfund

Et fag, der introducerer dig til dansk politik. Et fag, der gør dig klogere på det samfund, den kultur og den verden, du lever i.

 

Vi vil i ”Politik og samfund” diskutere velfærdssamfundets - eller konkurrencestatens - mange sider og undersøge partiernes holdninger til alt fra skat, ligestilling, økonomi, socialpolitik og integrationspolitik. Vi vil også se på partiernes syn på lighed, ulighed, personligt ansvar, ret og pligt. Vi vil afprøve vores egne holdninger, invitere lokalpolitikere, diskutere med dem og hinanden.

 

Vi vil desuden se på:

 • Politiske idéer. Undersøge den historiske baggrund for de politiske idéer og diskutere dem med udgangspunkt i nutiden.
 • Globalt set. Hvilke politiske kræfter, der er på spil i verden.
 • Styreformer. Er demokratiet trængt?

 

Psykologi og filosofi

I psykologi og filosofi vil vi lade tankerne få vinger, og vil komme ind på spørgsmål, som:

 

 • Er viljen virkelig fri?
 • Findes ondskab, og hvad er dens natur?
 • Hvad er det, der gør et menneske til et menneske?
 • Hvad er grundlaget for er sundt liv - psykologisk set?

 

I faget vil der også være nedslag i psykologiens historie - fra Jung til i dag. Vi vil også se på tidens store psykiske epidemier - såsom stress, angst og depression - og med samfundsbriller på, forsøge at forstå. 


 

Livsmestring

Livet er fantastisk – men også udfordrende. I dette fag vil vi tage fat på nogle af livets almindeligheder – men vi vil også skubbe lidt til gængse opfattelser og holdninger, og udfordre hinanden til at tage gode beslutninger for det liv, der ligger foran os.

 

Overordnet skal vi arbejde med de store spørgsmål i livet – Hvem er jeg? Hvad vil jeg med mit liv? 

 

Livet skal gerne styres af vores grundlæggende værdier – så vi skal tale om, hvordan vores værdier kan blive styrende pejlemærker for vores liv, således at prioriteringerne hele tiden udspringer af vores værdier.

 

Men vi skal også arbejde med mere jordnære og praktiske ting. Vi skal blandt andet tale om økonomi – og lære hvordan man lægger budget og betaler sin skat. Med gode og sunde økonomiske valg, bliver vi bedre i stand til at leve det liv, vi ønsker.

 

Aktuelt

Et ugentligt brushup på ugens vigtigste begivenheder. Indland, udland, politik og kultur, men selvfølgelig også de vigtigste begivenheder inden for tro, kirke og eksistens.


 

Diakoni - lokalt hjælpearbejde

Den danske tradition for social om- og forsorg er i høj grad båret og inspireret af en kristen tradition. En af den kristne kirkes vigtigste kendetegn og arbejdsområder er netop, at den retter sig mod det område, den befinder sig i, og tilbyder hjælp og støtte til de, der trænger til det. Det kan være i form af praktisk livshjælp, støtte til socialt udsatte og økonomisk trængte og hjælp til ældre, syge og værdigt trængende. 

 

Du vil blive præsenteret for teorien, teologien og historien bag den diakonale praksis og får lejlighed til selv at gøre gavn enten i samarbejde med en lokal folkekirkemenighed, en Oasekirke eller på baggrund af lokale hjælpe- og almennyttige projekter.

 

 

Fællessang

Vi synger kendte og ukendte sange. Dybe danske salmer, kendte lovsange, korte fremmede vers, moderne popsange, finurlige viser og ikke mindst slår vi op i højskolesangbogen og synger af hjertens lyst. Vi taler om tekstens indhold, synger i stemmer og laver dansetrin, håndklap og fodtramp og måske endda svinger en tamburin i ny og næ.


 

Lovsang 

Vi lærer lovsangens lange historie at kende, dens formål og udtryksformer. Vi dykker ned i bibelens brug af musik og prøver det af i fællesskab og mindre grupper.

 

Kulturaften 

På kulturaftener på Oasehøjskolen vil vi i hver sæson invitere indenfor til åben og fri debat. Toneangivende debattører vil diskutere emner med relation til tro, kirke og samfund. Om forholdet mellem teologi og kultur, tro og samfund og eksistens og tro. Kulturaften vil også være foredrag, film, teater, koncert med mere. Nogen gange vil vi også tage ud af huset - se teater i Aarhus, tage til koncert i Silkeborg med mere.

 

Gudstjeneste

I faget gudstjeneste vil vi både lave aftengudstjenester på Oasehøjskolen, gæste-gudstjenester i lokale kirker samt lave kunstneriske og kreative gudstjenester i stor skala. 

Du vil blive involveret i både planlægning og afvikling. Du vil få en rolle enten på scenen eller bag scenen - i bandet, i caféen, bag knapperne, på dekorationsholdet eller noget helt tredje.  Du vil blive involveret i de teologiske, filosofiske - såvel som liturgiske og dramaturgiske overvejelser. Du vil være med til at vælge og forberede tema, tekster, klip, liturgi, bøn, musik, æstetiske indslag, forbøn og performance - maleri, installation, teater, dans med mere. Vi vil lave tankevækkende og vedkommende gudstjenester i Dansk Oases ånd.

 

Uddannelses- og erhvervsvejledning

I overensstemmelse med lovgivningen skal højskolen vejlede skolens elever om valg af uddannelse og erhverv for at medvirke til og understøtte elevernes afklaring. Det gør vi i et vist omfang individuelt, men vi ønsker også at kombinere uddannelses- og erhvervsvejledningen med feltstudier, som trækker tråde til de særlige interessefelter, valgfag og kompetenceprofiler, de enkelte af jer har. 

Der vil være tale om besøg, dialog og feltstudier eksempelvis i en kirke, en NGO, en virksomhed eller en politisk institution eller sammenhæng i Danmark. 


#oasehøjskolen

Hold dig opdateret

Modtag nyheder fra Oasehøjskolen om kommende kurser og nye initiativer.

Få nyheder

Vi løber med faklen

Hvorfor vi tager afsted på højskole, og hvad vi forventer at komme hjem med.

Maja og Bjarke - forår 2019

Maja og Bjarke skal giftes lige om lidt - og så skal de på Oasehøjskolen til januar. Hør hvad der har fået dem til at vælge højskolen fremfor alle de andre tilbud et friår kan byde på.

Maria - forår 2019

Egentlig var Marias plan at backpacke og arbejde frivilligt i Asien. Men drømmen om at komme på Oasehøjskolen overhalede hurtigt rejseplanerne.

Clemens - forår 2019

At få lov at være med i et fællesskab, hvor man kan blive inspireret af andre. Blive udfordret. Og så komme hjem til min kirke, til livet, med det her i rygsækken.

Ulla & Steen

Vi har en drøm om at skabe et fantastisk sted. Et sted hvor unge midt i ungdomslivet med ungdomsuddannelse og kærester og fremtidsdrømme kan komme at få en time out.


green

cyan