Find dig selv i Gud

Fem eller ni dage med stilhed og fordybelse i bevidsthed og tro med retrætelederne Eva Wrige Larsen og Peder Poulsen. Eva Wrige Larsen deler liv og erfaring fra sine 30 år som karmeliternonne.

 

Hver dag er der:

 

  • oplæg ved lederne om personlig udvikling og fordybelse
  • introduktion til meditation
  • samtaler i mindre grupper om personlige erfaringer og refleksioner
  • mulighed for samtaler med lederne
  • plenumsamlinger med bl.a. fælles sang og meditation

Find dig selv i Gud arrangeres af RETRÆTE – højskoleforløb på Oasehøjskolen i Oustruplund og Dybere Liv Netværket ved DanskOase.

pink

orange


Hvem er det for?

Retræten er for enhver, som er nysgerrig og åben og som vil lade sig invitere ud i nogle dage med stilhed. Ingen bliver overladt til sig selv, hvad enten det er begyndere eller øvede. Alle vil få hjælp og instruktion fra vejlederne så de kan finde vej og tage imod de gaver stilheden giver. Hvis du har særlige behov, så kontakt gerne Eva eller Peder forud for retræten.Kursets form

  • Retræten består af oplæg i plenum, vejledt meditation i mindre grupper, mulighed for individuel samtale og egen stilletid.
  • Ingen kursusdeltagere overlades til sig selv og alle tilbydes en indføring i stille bøn.
  • Der lægges vægt på en varm og gæstfri atmosfære. Undervisere er Eva Wrige Larsen og Peder Poulsen
  • Indkvartering på enkelt- eller dobbeltværelser. Der er mulighed for at medbringe egen campingvogn eller telt.

På kurset deler Eva Wrige Larsen liv og erfaring fra sine 30 år som karmeliternonne.


5 eller 9 dage

1. Kursusdel: Find dig selv i Gud (5 dage)

Kontemplativ bøn er værens-bøn. Dens fokus er ikke ord eller vore umiddelbare behov. Den har fokus på relationen og er båret af det dybeste i os, nemlig hjertets længsel. Det kan give frygt at skulle betro sig i en højere magts vold. Helligånden kommer os til hjælp og lærer vores ånd at blive barn hos Gud.

 

2. Kursusdel: Find dig selv i Gud (5 dage) 

Gud er livets mening. Kontemplativ bøn hjælper hver enkelt af os til at gå ud over os selv og erfare at vores egentlige ophav er Gud selv. Ved at betragte Gud kan vi forenes med Ham og blive til ud fra Hans helhed fremfor vores egen brudthed.

1. og 2. Kursusdel: Find dig selv i Gud (9 dage)

Mange har glæde af en weekend retræte. Ni dage i stilhed giver en endnu større mulighed for en rytme og fordybelse, som sjældent lader sig finde, medmindre vi aktivt opsøger og overgiver os til den.

 

Mange af os er vredet ud af balance, bl.a. på grund af vores kulturs massive fokus på gøre-kraften og vores reaktion på det. Være-kraften kommer ikke virksomt til stede som en tanke i hovedet. Det fordrer en overgivelse til stilhedens arbejde at kunne gribe og lade sig gribe. Vores ånds forankring i Guds treenighed afføder Åndens frugter i sind og tanke – og handling.


Kursusdele og datoer


1. kursusdel

Find dig selv i Gud - 5 dage

 

 

2. kursusdel

Find dig selv i Gud - 5 dage

 

 

1. og 2. kursusdel 

Find dig selv i Gud - 9 dage

Tid og sted

Vi mødes kl. 15:00 på ankomstdagen og rejser kl. 15:00 på afrejsedagen.

 

Oasehøjskolens adresse er: Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup

 

Pris 

5 dage: 2.500 kr. Samlet pris ved enkeltværelse: 2.800 kr.

 

9 dage: 4.000 kr. Samlet pris ved enkeltværelse: 4.500 kr.

 

Prisen inkluderer kost og logi samt kursusafgift og kursusmateriale.


Spørgsmål

Praktiske spørgsmål stiles til forstander Ulla Kristensen: ulla@oasehojskolen.dk.

Spørgsmål om kursets indhold stiles til kursusleder Peder Poulsen: peder@oasehojskolen.dk . Tlf. 20436732

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er den 26. februar 2019.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Oasehøjskolen for at bliver tilmeldt et højskoleophold. I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Oasehøjskolen.

Den dataansvarlige er: Jakob Carl Christensen, Kirke Allé 7A, 6400 Sønderborg, Tlf: 30 13 17 14,

Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b. Oasehøjskolen har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Oasehøjskolen videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke, som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen. Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør. Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Oasehøjskolens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.