Er du fanget i et mønster?

Det er med stor glæde, at vi kan tilbyde Mønsterbryderkursus som en del af VÆKST – højskoleforløb på Oasehøjskolen i Oustruplund.

 

Hvad vil mønsterbryder sige i denne sammenhæng? 

Mange af os oplever at sidde fast i hæmmende vaner og følelser, der overmander os, og negative tanker, der ikke lige lader sig ændre. Disse vaner, følelser og tanker (mønstret) vanskeliggør vores relationer, og ofte også relationen til Gud og os selv. De kan ytre sig på mange destruktive måder, der har det til fælles, at samhørigheden med andre lider. At være mønsterbryder er at tage ansvar for at åbne sig for forandring i et omsorgsfuldt fællesskab, hvor vi arbejder sammen på hinandens heling og vækst. Gennem undervisning, samtale, terapi, åndelig vejledning og bøn i et varmt miljø, vil kurset skabe mulighed for en dybtgående forandring. Fællesskabet virker i sig selv helbredende, f.eks. ved at give os indblik i de områder i vores liv vi er blinde overfor. Fællesskabet på kurset er det forum, hvor de gamle mønstre kommer til syne igen, men nu kan tages op til overvejelse, og nye måder at være sammen på kan indfinde sig.

 

Mønsterbryderkurset strækker sig over 6 kursusdele og er at betragte som et sammenhængende kursus.

 

Mønsterbryderkurset arrangeres af VÆKST – højskoleforløb på Oasehøjskolen i Oustruplund og Dybere Liv Netværket ved Dansk Oase.


Du lærer 

  • at blive ven med dig selv
  • at blive en god samtalepartner
  • at blive en del af løsningen frem for en del af problemet
  • at mestre dit liv og træffe gode valg for dig selv
  • at bryde offerrollen
  • at få øget indsigt i relationernes komplicerede univers
  • at tage vare på egne fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov

Samtidig vil undervisningen og erfaringen i grupperne gøre dig til en god team-spiller, f.eks. som gruppeleder på jobbet og i menigheden.

 

Vi deler liv og får del i hinandens proces. Derved læres processen og kan gives videre.


Vækstunivers 

Efter mønsterbryderkurset er der mulighed for at deltage i et vækstunivers for tidligere mønsterbryderdeltagere og til gavn for andres og egen vækst, ved f.eks. at være reflektionspartnere for de næste kursister og/eller være aktiv i Lyttekorpset.

 

Læs mere om disse muligheder for at lære mere, træne og bruge de nye færdigheder på www.bevidsteborgere.dk.

 

Hvem er det for?

Alle der har lyst til at lære om livet i relationer.

 

 

Hvis du vil modtage information om mønsterkurserne og andre tilbud, så kig forbi www.bevidsteborgere.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet.


Tidligere kursister fortæller

Jeg blev af mine præster i kirken opfordret til at tage på mønsterbryderkursus, da jeg havde nogle ting/mønstre, jeg blev ved at slås med i forlængelse af mine oplevelser som barn, hvor jeg var blevet seksuelt misbrugt. Jeg vil sige, at det er det bedste, jeg har gjort for mig selv. Det har sat så mange ting på plads for mig, og jeg er blevet skubbet i den rigtige retning. Jeg er faldet til ro i den person, jeg er, og kan i dag elske mig selv som det menneske, Gud har skabt. Min mand har fået en ’ny’ kone og mine børn en ’ny’ mor. Jeg glæder mig til fremtiden, og hvad Gud vil bruge mig til. Før var det med frygt og bæven jeg tænkte på fremtiden, nu med glæde og mod på livet. Så har du nogen ting, du godt kunne tænke dig der var anderledes, så tag på mønsterbryderkursus og vær god ved dig selv.

 

Kurset har været en øjenåbner. Jeg har fået bedre kontakt med mig mine indre tanker og følelser og er også blevet bedre til at udtrykke det. Jeg har lært mig selv bedre at kende.

 

- Karen Hemdrup, Vejle

At være på mønsterbryderkursus har for mig været en spændende proces. Her har jeg fået lov til at tage del i andres vandring i livet, deres oplevelser, kampe og udfordringer, men ikke mindst: her har jeg fået lov at dele min egen historie, reflektere over dens betydning og i samværet med andre, få startet en proces, hvor den gamle historie ikke længere skal styre mig. Undervejs på denne vej har jeg opdaget en masse små piger inden i mig, som har fået lov til at komme til udtryk, og som jeg kunne begynde at møde som en voksen, der kan og tør rumme dem.

 

Det har været rigtig hårdt at lade alle disse piger komme frem, men i en atmosfære af kærlighed, nåde og tilgivelse kan alt lade sig gøre – og den atmosfære har været til stede her. Jeg har på kurset mødt mennesker, som har fremkaldt det værste i mig, men netop dette har fremmet processen, for så kunne jeg få lov at sætte ord på hvad der skete. Jeg er ikke endt ud som færdig. Processen foregår stadig, men jeg tager herfra med en tro på, at jeg er et værdigt menneske, som har noget at byde på.

 

- Hanne Bork, Odense


Kursusdele og datoer


Narrativ terapi

Kursusdel 1

- fortæl din livshistorie og lær aktiv lytning.

 

 

Personlig målsætning

Kursusdel 2

- min rolle i min opvækstfamilie og min egen familie.

 

 

Sorg og krise

Kursusdel 3

- tabene i mit liv.

 

 

Processen mod forvandling

Kursusdel 4

- kognitiv Terapi. Fornyet sind, forvandlet liv.

 

 

Medafhængighed

Kursusdel 5

- jeg vinder min energi tilbage ved at sætte sunde grænser for mig selv.

 

 

Evaluering

Kursusdel 6

- herfra og videre!

Tid og sted

Vi mødes kl. 15:00 på ankomstdagen og rejser kl. 15:00 på afrejsedagen.

 

Oasehøjskolens adresse er: Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup

 

Pris 

2.000 kr. pr. kursusdel – samlet pris for hele kurset 12.000 kr. Ved tilmelding betales depositum på 500 kr. Restbeløbet opkræves i 3 rater:

 

- Senest d. 4. marts 2019 betales 3.850 kr.

- Senest d. 11. august 2019 betales 3.850 kr.

- Senest d. 29. januar 2020 betales 3.800 kr.

 

Prisen inkluderer kost og logi samt kursusafgift og kursusmateriale.

 

Kursets form 

Alle kursister får tilknyttet en personlig reflektionspartner, gennemgår en afsluttende evaluering og tildeles et kursusbevis.

 

Kursets form er undervisning og smågruppe- samlinger afvekslende med individuel refleksion og terapi. Alt sammen rammet ind af retrætens tidebønner.

 

Der lægges vægt på en varm og gæstfri atmosfære.

 

Undervisere: Peder Poulsen er hovedunderviser og kursusleder. Herudover medvirker forskellige gæstelærere.

 

Der er et maksimalt deltagerantal på 18. Man indkvarteres fortrinsvis på 2 mands værelser.


Spørgsmål

Praktiske spørgsmål stiles til forstander Ulla Kristensen: ulla@oasehojskolen.dk.

Spørgsmål om kursets indhold stiles til kursusleder Peder Poulsen: peder@oasehojskolen.dk. Tlf. 20436732

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er den 6. februar 2019.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Oasehøjskolen for at bliver tilmeldt et højskoleophold. I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Oasehøjskolen.

Den dataansvarlige er: Jakob Carl Christensen, Kirke Allé 7A, 6400 Sønderborg, Tlf: 30 13 17 14,

Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b. Oasehøjskolen har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Oasehøjskolen videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke, som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen. Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør. Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Oasehøjskolens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.